Drahobejlova 54

Praha 9

190 00

220 991 007

sekretariat@ss7.cz

220 990 000

dohled@ss7.cz

Pro vývojáře

Ideální základ pro vývoj vlastních nadstaveb. Detailní informace o rozhraních i funkcích ústředny. Možnost zapojit se do vývojového týmu a uplatnit teoretické znalosti v praxi.

Velmi dobře si uvědomujeme, že dokonalosti dosáhneme, jen pokud budeme pozorně naslouchat názorům a radám odborníků. Proto připravujeme bezplatnou verzi softwaru ústředny pro vývojáře i další zájemce, kteří by měli zájem si IP ústřednu ss7Net otestovat, případně ji využít pro vlastní potřeby.

Vývojářské komunitě také nabízíme přístup ke stávajícím řešením, která by mohli využít při vývoji vlastních modulů či vylepšování a úpravám stávajících. Nebráníme se žádné formě spolupráce. Naopak, nabízíme možnost těžit z výhod moderního komunikačního řešení.

Sdílejte!

Mám zájem o informace

Jméno, příjmení Co vás zajímá
Opište text
CAPTCHA Image
Email*
Telefon
Firma
Email (max. 1x za měsíc)

Informační newsletter

Pojmy, s nimiž byste se mohli setkat v souvislosti s ss7SupportServices

Celkové náklady na vlastnictví (Total cost of ownership, TCO)

celkové pořizovací náklady + provozní náklady určitého aktiva (produktu).

PBX

pobočková telefonní ústředna (analogová).

IP PBX

pobočková telefonní ústředna (digitální).

Call Centrum

doplňková služba k IP telefonní ústředně ss7Net, která bez dalších investic kompletně zajišťuje provoz tzv. pasivního call centra (např. zákaznická linka, příjem objednávek přes telefon apod..)

VoIP

Voice over IP - internetová telefonie.

IP (Internet Protocol)

základní protokol pracující na síťové vrstvě používané v počítačových sítích a internetu.

SIP (Session Initiation Protocol)

internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii.

Pobočková ústředna

připojuje se k veřejné síti a umožňuje účastníkům podle oprávnění volat i mimo tuto ústřednu, přitom lze ušetřit počet veřejných telefonních linek, kdy k pokrytí požadavků na vnější volání stačí nižší počet veřejných linek oproti počtu vnitřních linek.

Analogová/digitální pobočka

IP telefon

ISDN (Integrated Services Digital Network)

digitální komunikační síť.