Drahobejlova 54

Praha 9

190 00

220 991 007

sekretariat@ss7.cz

220 990 000

dohled@ss7.cz

O společnosti ss7IPCom s.r.o.

obchodní společnost ss7IPCom s.r.o. byla založena dne 12.7.2011 zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze za účelem vývoje, dodání a servisu IP telefonních ústředen – systému nové generace ss7Net / IBM.

Zakládajícími společníky obchodní společnosti ss7IPCom s.r.o. jsou:

  • obchodní společnost Český bezdrát s.r.o. (www.ceskybezdrat.cz) , působící již od roku 2002 na celém území ČR v oblasti poskytování bezdrátového i pevného připojení k Internetu a od roku 2005 i v oblasti poskytování veřejně dostupných telefonních Služeb EriVoIP. Je členem mezinárodní organizace RIPE NCC, zakládajícím členem asociace operátorů digitální telefonie AODT (www.aodt.cz) a technickým a obchodním partnerem společností CISCO, Panasonic a izraelské společnosti ALLOT Communications. Od července roku 2007 patří v ČR mezi TOP 20 klasických telefonních operátorů a mezi jedny z prvních VoIP operátorů, kteří dokázali splnit přísné kvalitativní a technické parametry a realizovali přímé propojení prostřednictvím hovorových kanálů se signalizací SS7 s pevnou sítí Telefónica Czech Republic, a.s.. Od dubna roku 2008 provozuje Český bezdrát vlastní elektronický systém (OHS) umožňující přímou portaci - přenášení pevných telefonních čísel do 10 pracovních dnů mezi všemi fixními operátory v ČR.

  • fyzické osoby - Václav Bambula a Ing. Jaroslav Holub, kteří se již od roku 1996 společně z celým vývojovým týmem cca 10 stálých vývojových pracovníků aktivně podílejí na výzkumu a vývoji telefonních IP ústředen určených jak pro VoIP telekomunikační operátory s možností propojení s klasickými pevnými TDM sítěmi na rozhraní E1/SS7 nebo E1/DSS1, tak i pro firemní PBX telefonní ústředny s rozhraním SIP/Eth., ISDN2A/D, ISDN30, HTS/RJ11.

Systém ss7Net je certifikován z hlediska elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. Zároveň je certifikovaná propojitelnost s telefonními sítěmi společností: Telefónica Czech Republic, a.s., GTS Czech s.r.o., České Radiokomunikace a.s., ČD - Telematika a.s., nebo Dial Telecom, a.s.

ss7IPCom s.r.o. zajišťuje servisní podporu a vývoj telekomunikační technicky pro významné telekomunikační firmy v ČR, jakými jsou např.: RIO Media a.s., Český bezdrát s.r.o. nebo SMART Comp. a.s.. Rozšiřující funkcionalitu ústředny ss7Net používají ve svém Call centru například firmy Nowaco Czech Republic s.r.o. a Nowaco Slovakia s.r.o. Partnerem pro výrobu HW komponent systému ss7Net a současně i partnerem pro prodej a distribuci ve Slovenské republice je společnost TESLA Liptovský Hrádok a.s. (http://www.teslalh.sk/)

Firma ss7IPCom s.r.o. zajišťuje i servisní podporu a vývoj HW a SW zařízení určeného pro monitorování poruchových stavů telefonních ústředen Telefónica Czech Republic, a.s.