Drahobejlova 54

Praha 9

190 00

220 991 007

sekretariat@ss7.cz

220 990 000

dohled@ss7.cz

O společnosti Český bezdrát Technologies s.r.o.

obchodní společnost Český bezdrát Technologies s.r.o. (ss7IPCom s.r.o.) byla založena dne 12.7.2011 zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze za účelem vývoje, dodání a servisu IP telefonních ústředen – systému nové generace ss7Net / IBM.

12. července 2017 došlo ke změně obchodního názvu společnosti ss7IPCom s.r.o. Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod novým názvem Český bezdrát Technologies s.r.o.

Zakládajícími společníky obchodní společnosti Český bezdrát Technologies s.r.o. (ss7IPCom s.r.o.) jsou:

  • obchodní společnost Český bezdrát s.r.o. (www.ceskybezdrat.cz) , působící již od roku 2002 na celém území ČR v oblasti poskytování bezdrátového i pevného připojení k Internetu a od roku 2005 i v oblasti poskytování veřejně dostupných telefonních Služeb EriVoIP. Je členem mezinárodní organizace RIPE NCC, zakládajícím členem asociace operátorů digitální telefonie AODT (www.aodt.cz) a technickým a obchodním partnerem společností CISCO, Panasonic a izraelské společnosti ALLOT Communications. Od července roku 2007 patří v ČR mezi TOP 20 klasických telefonních operátorů a mezi jedny z prvních VoIP operátorů, kteří dokázali splnit přísné kvalitativní a technické parametry a realizovali přímé propojení prostřednictvím hovorových kanálů se signalizací SS7 s pevnou sítí Telefónica Czech Republic, a.s.. Od dubna roku 2008 provozuje Český bezdrát vlastní elektronický systém (OHS) umožňující přímou portaci - přenášení pevných telefonních čísel do 10 pracovních dnů mezi všemi fixními operátory v ČR.

  • fyzické osoby - Václav Bambula a Ing. Jaroslav Holub, kteří se již od roku 1996 společně z celým vývojovým týmem cca 10 stálých vývojových pracovníků aktivně podílejí na výzkumu a vývoji telefonních IP ústředen určených jak pro VoIP telekomunikační operátory s možností propojení s klasickými pevnými TDM sítěmi na rozhraní E1/SS7 nebo E1/DSS1, tak i pro firemní PBX telefonní ústředny s rozhraním SIP/Eth., ISDN2A/D, ISDN30, HTS/RJ11.

Systém ss7Net je certifikován z hlediska elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. Zároveň je certifikovaná propojitelnost s telefonními sítěmi společností: Telefónica Czech Republic, a.s., GTS Czech s.r.o., České Radiokomunikace a.s., ČD - Telematika a.s., nebo Dial Telecom, a.s.

Český bezdrát Technologies s.r.o. (ss7IPCom s.r.o.) zajišťuje servisní podporu a vývoj telekomunikační technicky pro významné telekomunikační firmy v ČR, jakými jsou např.: RIO Media a.s., Český bezdrát s.r.o. nebo SMART Comp. a.s.. Rozšiřující funkcionalitu ústředny ss7Net používají ve svém Call centru například firmy Nowaco Czech Republic s.r.o. a Nowaco Slovakia s.r.o. Partnerem pro výrobu HW komponent systému ss7Net a současně i partnerem pro prodej a distribuci ve Slovenské republice je společnost TESLA Liptovský Hrádok a.s. (http://www.teslalh.sk/)

Firma Český bezdrát Technologies s.r.o. (ss7IPCom s.r.o.) zajišťuje i servisní podporu a vývoj HW a SW zařízení určeného pro monitorování poruchových stavů telefonních ústředen Telefónica Czech Republic, a.s.